top of page
buffet.png

Kassasysteem Traiteur

De verplichting om met een geregistreerde kassa te werken, geldt voor​

  • en elke traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht.

Een bijkomende voorwaarde is dat de jaaromzet voor die restaurant- en cateringdiensten, exclusief btw, hoger is dan 25.000 euro. Als u in dat geval verkeert, moet u dus een btw-kasticket uitreiken via een geregistreerde-kassasysteem (GKS).

Is uw omzet lager dan 25.000 euro per kalenderjaar? Dan hoeft u geen GKS te gebruiken. U moet wel een btw-ontvangstbewijs uitreiken voor alle verbruikte maaltijden én bijhorende dranken.

Om te bepalen of u boven of onder de grens van 25.000 euro zit, baseert u zich op uw omzetgegevens van het vorige kalenderjaar of, als het om een nieuwe zaak gaat, op de omzetprognose in uw businessplan.

bottom of page